Сайт в розробці
0

Договір оферти

Договір публічної оферти

Згідно з цим договором Покупець (будь-яка особа, що прийняла умови даного Договору публічної оферти), з однієї сторони та Продавець з іншої, далі разом Сторони, оформили Договір публічної оферти (далі Договір), який є пропозицією укласти договір купівлі-продажу Продавця з Покупцями, Товарів, інформація про які розміщена на сайті kikifood.zt.ua.

  1.   Визначення термінів

«Договір публічної оферти»- публічний договір, який укладається між Продавцем та Покупцем щодо покупки Товару, який зображений на сайті kikifood.zt.ua.

«Товар» предмет торгівлі, щодо придбання якого на сайті kikifood.zt.ua розміщена пропозиція Продавця.

«Покупець» будь-яка дієздатна особа (фізична, юридична чи фізична особа-підприємець), що відвідала сайт kikifood.zt.ua та має намір придбати товар.

«Продавець» будь-яка дієздатна особа (фізична, юридична чи фізична особа-підприємець), яка є власником, чи розповсюджувачем Товару з сайту kikifood.zt.ua та має намір його продати.

«Замовлення» це належно оформлена заявка Покупця на сайті kikifood.zt.ua, що адресується Продавцю для придбання Товару.

  1.   Загальні положення

2.1  Договір публічної оферти затверджує відносини між Продавцем та Покупцем. Натисканням кнопки «Підтвердити замовлення» у кошику на сторінці сайту kikifood.zt.ua, Покупець, незалежно від статусу (фізична, юридична чи фізична особа-підприємець) згідно з міжнародним та українським законодавством, підтверджує виконання умов даного договору публічної оферти.

2.2  Відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України, даний договір є публічним, його умови однакові для всіх Покупців незалежно від статусу (фізична, юридична чи фізична особа-підприємець). Покупець приймає порядок та умови оформлення замовлення, оплати та доставлення товару Продавцем, відповідальності за невиконання умов цього Договору.

2.3  Договір вважається укладеним з моменту натискання кнопки «Підтвердити замовлення» у кошику на сторінці сайту kikifood.zt.ua та отримання Покупцем підтвердження замовлення від Продавця і діє до моменту отримання Покупцем Товару від Продавця та повного розрахунку з ним.

2.4  Сторони обирають та застосовують українське законодавство для врегулювання договірних правовідносин.

  1.   Предмет Договору

3.1  Продавець гарантує на умовах в описаному порядку, визначеному цим Договором передати Покупцю у власність Товар, а Покупець зобов’язується розрахуватись та отримати Товар на основі даного Договору.

3.2  Датою укладення договору та прийняттям умов Договору Покупцем вважаються дата заповнення форми замовлення Товару на сайті kikifood.zt.ua, та після отримання Покупцем підтвердження оформлення замовлення.

  1.   Права та обов’язки Сторін

4.1  Продавець зобов’язується:

4.1.1  Передати Покупцю Товар згідно з оформленим Замовленням на сайті kikifood.zt.ua.

4.1.2  Не розголошувати особисту інформацію про Покупця третім особам окрім випадків передбачених законодавством та під час виконання Замовлення.

4.1.3  Впевнитись у цілісності та якості Замовлення до доставки його Покупцеві.

4.2  Продавець має право:

4.2.1  Змінювати асортимент та ціни на Товар та послуги в односторонньому порядку, зміни набувають чинності з моменту їх публікації на сайті.

4.2.2  Призупинити надання послуг в односторонньому порядку у випадку порушення Покупцем умов даного Договору.

4.3  Покупець зобов’язується:

4.3.1  Ознайомитись з інформацією про Товар на сайті kikifood.zt.ua.

4.3.2  Розрахуватись за Товар вчасно та отримати Замовлення, перевіривши його якісні та цілісні характеристики при особі, яка його доставила.

4.3.3  Надати Продавцю необхідну інформацію для оформлення Замовлення.

4.4  Покупець має право:

4.4.1  Сформувати Замовлення на сайті kikifood.zt.ua.

4.4.2  Отримати якісний Товар у повному обсязі.

4.4.3  Вимагати від Продавця виконання умов даного Договору.

  1.   Оформлення Замовлення

5.1  Замовлення оформлюється на сайті kikifood.zt.ua, додаванням Товарів у кошик з заповненням всіх обов’язкових пунктів бланку оформлення Замовлення, або виконавши замовлення через електронну пошту чи контактний номер телефону, який вказаний на сайті kikifood.zt.ua в розділі контакти, надавши всю необхідну інформацію для виконання доставки (адреса, контактний номер телефону, найменування та кількість Товару).

5.2  У разі ненадання необхідної інформації для виконання доставки Замовлення Покупцем, Продавець не несе відповідальності за невиконання пунктів даного Договору.

5.3  Покупець несе відповідальність за коректність та правдивість наданої інформації для формування та доставки Товару.

5.4  Покупець дає дозвіл на збір та використання особистих даних, що необхідні для виконання оформлення та доставки Замовлення. Продавець має право передавати цю інформацію третім особам, якщо це необхідно для виконання доставки без попереднього інформування Покупця. Уклавши цей договір Покупець погоджується, що ознайомлений (без додаткового повідомлення) про права, які встановлені Законом Україні «Про захист персональних даних».

5.5  Формування Замовлення відбувається на протязі двох діб з моменту отримання підтвердження про оформлення Замовлення.

  1.   Вартість Товару, доставка та оплата

6.1  Ціна Товару визначається самостійно Продавцем та вказується на сайті kikifood.zt.ua, всі ціни вказані у гривнях.

6.2  Ціни на Товар можуть змінюватись в односторонньому порядку, зміни набувають чинності з моменту їх публікації на сайті kikifood.zt.ua.

6.3  Вартість Замовлення може змінюватись в залежності від ціни чи кількості товару.

6.4  Розрахунки між Продавцем і Покупцем за Товар здійснюються способами, зазначеними на сайті kikifood.zt.ua в розділі «Оплата» при заповненні реєстраційної картки Замовлення.

6.5  При розрахунку за Замовлення безготівковим способом, можливе стягнення додаткової комісії банком. Натисканням на кнопку «Підтвердити замовлення», Покупець підтверджує, що Продавець повідомив про можливе стягнення додаткової комісії.

6.6  Покупець отримує Товар шляхом доставки, або отримує його в точці само виносу особисто.

6.7  Підтвердженням отримання Товару та відсутність претензій до його якості, Покупець підтверджує підписом у видатковій накладній.

6.8  Згідно зі статтею 8 частина 8 Закону України «Про захист прав споживачів»- у разі придбання споживачем непридатного харчового продукту продавець зобов’язаний замінити його на харчовий продукт, який є придатним до споживання, або повернути споживачеві сплачені ним кошти. 

  1.   Відповідальність сторін, вирішення спорів

7.1  За невиконання або неналежне виконання умов даного Договору Сторони відповідають в порядку, що передбачений в цьому Договорі та українському законодавстві.

7.2  Усі спори, що виникають з цього Договору або у зв’язку з ним, у тому числі що стосуються його виконання, порушення, припинення або недійсності вирішуються шляхом переговорів, у випадку не досягнення врегулювання питання підлягають вирішенню у відповідному суді згідно з українським матеріальним і процесуальним правом.

7.3  Продавець або Покупець звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань, якщо невиконання є наслідком форс-мажорних обставин як: війна або військові дії, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха, що виникли незалежно від волі Продавця і / або Покупця після укладення цього договору. Сторона, яка не може виконати свої зобов’язання, негайно повідомляє про це іншу Сторону.

  1.   Інші умови

8.1  Покупець добровільно надає згоду на збір та обробку персональних даних, у тому числі: поміщати персональні дані в бази даних (без додаткового повідомлення про це), натисканням кнопки «Підтвердити замовлення». Вся інформація є конфіденційною і використовується виключно в цілях виконання Замовлення.

8.2  У випадку небажання отримувати розсилку, Покупець має право звернутися до Продавця, написавши заяву про відмову від отримання рекламних матеріалів, надіславши його на поштову або електронну адресу.

8.3   Продавець має право вносити зміни до цього Договору в односторонньому порядку, передбаченому п. 4.1.2. Договору. Крім того, зміни до Договору також можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Ваш кошик

Страв у кошику ще немає

Перейдіть на замовлення
Product added to cart.
Виконано за: 0,933 с Запитів до БД: 38 Пам'яті використано: 59.91MB